BLI SETT KONFERANSEN

Samhandling – Rus og psykisk helse

Info om konferansen

Dato: 30.10.2023 – 01.11.2023

Konferansen går over tre dager, der eksterne foredragsholdere tar for seg temaer som samarbeid, forebygging og inkludering, samt oppfølging, rehabilitering og ettervern.

Du vil treffe brukere, pårørende og fagpersoner som daglig jobber med mennesker der rus og psykisk utfordringer er en del av hverdagen.

Kombinasjonen av egenerfaringer og spennende faglig innhold gjør dette til en konferanse der alle kan finne både inspirasjon og faglig utbytte, uavhengig av bakgrunn.

Last ned og se:

Sponsorer hittil i år